Trenie. Trecia sila a jej meranieTrenie je súčasťou nášho každodenného života. Môže byť nežiadúce ale i žiadúce.

  • nežiadúce trenie: (potrebná energia “navyše“ na jeho prekonanie): v strojoch. Mazanie olejom => jeho zmenšenie
  • žiadúce trenie: písanie perom na papier, hra na husliach (sláčik+struna), dezén na pneumatikách, podrážkach,...

Medzi povrchmi tuhých telies, ktoré sú na seba položené alebo sa po sebe pohybujú pôsobia trecie sily.

Trenie:
  • šmykové: jedno teleso sa posúva priamo po povrchu iného
  • valivé: jedno teleso sa „valí“ po povrchu iného pomocou koliesok, valčekov

Valivé trenie vo všeobecnosti menšie ako šmykové. Využitie: ložiská.

Šmykové trenie, šmyková trecia sila Ft.

Šmyková trecia sila Ftopačný smer ako sila, ktorá spôsobuje pohyb telesa.

Trecia sila narastá s drsnosťou styčných plôch, lebo nerovnosti do seba zapadajú.
Ak povrch vyhladíme, trecia sila sa zmenší.

Pozor! Ak sú plochy vyhladené až príliš, začnú na seba pôsobiť príťažlivé sily medzi časticami oboch telies.

Napríklad 2 kúsky skla sa po sebe ťažko pohybujú.

Pokojová trecia sila:
sila, ktorú nameriame pri „rozbehu telesa“.

Jej maximálna hodnota je vždy väčšia ako šmyková trecia sila pri pohybe.

Šmyková trecia sila je priamo úmerná tlakovej sile, ktorou teleso pôsobí na podložku.