Štyri prikázaniaTieto prikázania (Kapusníkove 4 prikázania ) sa týkajú hlavne riešenie príkladov na fyzike.
Každý príklad by mal mať tieto 4 časti:

1. ZÁPIS
Tu zapíšeme na základe zadania, čo poznáme a čo máme vypočítať. V prípade potreby príslušné veličiny premeníme na väčšie/menšie jednotky.
Zatiaľ nevieme, aká veľká bude číselná hodnota výsledku, ale určite nám musí byť jasné, v akých jednotkách dostaneme výsledok!

2. VZOREC
Tu zapíšeme príslušný vzorec (vzorce) pomocou ktorého vypočítame požadovaný výsledok.

3. VÝPOČET
Tu dosadíme do vzorca príslušné hodnoty zo zadania.
Pozor! Ak sme hodnoty niektorých veličín museli vyjadriť vo väčších/menších jednotkách, tak dosádzame práve tieto hodnoty.

4. ODPOVEĎ
Ešte raz si prečítame zadanie, čo sme mali vypočítať a napíšeme podľa toho príslušnú odpoveď.

-------------------------------------------

Príklad:
Hustota hliníka je 2 700 kg/m3. Vypočítaj hmotnosť hliníkovej kocky s objemom 80 cm3!

ZÁPIS:

ρ = 2 700 kg/m3 = 2,7 g/cm3

V = 80 cm3

m = ? g

------------

VZOREC:

m = ρ . V

------------

VÝPOČET:

m = 2,7 . 80

m = 216 g

-------------

ODPOVEĎ:

Hmotnosť hliníkovej kocky je 216 g.

 

Aktuality:


20. mája 2019
IT FITNESS TEST 2019
(Test bude k dispozícii do 15. júla 2019)
Otestuj svoje IT zručnosti v najväčšom IT teste národa! Klikni sem a otestuj sa»