Môj programátorský pravek"Živý počítač" som prvý krát videl niekedy v roku 1987. Bol to "tajomný kufrík", čo veľmi hrial, hnedá plastová krabica s nápisom PP 01. Začal som programovať v BASIC-u. Chodil som vtedy na gymnázium a celé vyučovanie som sa tešil na to, ako poobede zasadnem na krúžku, ktorý viedol pán Ernest Iskra (alias Dedo), "za môj stroj".
Krúžok sa konal v Okresnom dome pionierov a mládeže (ODPM) v Topoľčanoch. Chodil som do pionierskeho domu, hoci som bol už "zväzák"... lebo v triede na gymnáziu sme boli zväzáci a priori ;-)
Kedysi nám masírovali lebky tým, že prečo má pionierska šatka 3 rohy. Je to vraj túžba každého mladého človeka byť najskôr pionierom, potom zväzákom a nakoniec komunistom.
Ja som sa do tretieho levelu nedostal-keby tam aj chcem nebodaj ísť, otec by mi to asi zakázal ;-) Ale som trošku odbočil od témy (ale aspoň som sa "autolustroval"). Skrátka dlho som robil v BASIC-u na počítači PP 01 v ODPM Topoľčany.
Potom som mal doma počítač ATARI 800 XE. To už bol "imperialistický počítač z TUZEX-u" s procesorom MOTOROLA. Tam som trošku robil aj v ASSEMBLER-i.
Neskôr som mal počítač ATARI 1040 STE. To už bolo "silnejšie kafe". Na ňom som programoval v jazyku GFAOMICRON BASIC.
No a niekedy v roku 1997 som sa dostal k PC-čkám a začal som sa venovať PASCAL-u
Aj moju diplomovku (pod vedením Doc. Zámožíka) som programoval v PASCAL-e. Vytvoril som niekoľko programov využiteľných pri vyučovaní počítačovej geometrie na VŠ.
Okrem toho som programoval aj v DELPHI.
Neskôr som sa venoval (a aj stále okrajovo venujem) programovaniu v PHP+MySQL. Vyše 10 rokov som pracoval ako PHP programátor

v spločnosti Profesia s r. o.

Súčasnosť:
Opäť som sa vrátil do školstva a momentálne som sa dal na krotenie hadov. Tým chcem povedať to, že krotím toho hada kybernetického.
Znamená to, že programujem v PYTHON-e a budem rád, keď sa mi podarí u mojich žiakov vzbudiť tiež záujem o programovanie.

Dnes poznám veľa mladých "preborníkov", ktorí mi prerástli cez hlavu. Beriem to ako fakt a dôsledok prirodzeného vývoja v oblasti počítačov. Nerobím si z toho ťažkú hlavu, pretože tie zážitkyskúsenosti mi nikto nezoberie. Tým myslím zážitky a skúsenosti s programovaním, kedy sa do RAM-ky "vpratal" maximálne 48 kilobajtový program a ten sa za nádherného pišťania socialistických magnetofónov značky TESLA dĺĺĺho ukladal na kazetu značky EMGETON...


Tu uvádzam aj ukážky mojich, skoro 30 ročných zdrojových kódov
Nie je to moc štruktúrovaný kód, ale tak sa kedysi kódilo, taký bol BASIC.
Za ich "záchranu" z magnetofónových kaziet ďakujem môjmu kamošovi a nadšencovi 8-bitovej éry Ing. Petrovi Chrenkovi.

LIST
10 OUT 0C9H,40H
20 OUT 0C9H,8DH
30 OUT 0C9H,21H
50 OUT 0C8H,64
60 GOTO 50

READY
KLOAD $1
READY
LIST
10 SETCHAR 1 255,129,129,153,153,129,129,255
11 GOSUB 110
20 SETCHAR 2 60,66,185,161,161,185,66,60
21 B$="SPIDER"
30 A$=CHR$(2)+" BRANISLAV KAPUSNIK 1989"

40 D$="GYMNAZIUM TOPOLCANY"
50 FOR I=3 TO 29:PRINT AT 10,I;CHR$(1),AT 18,I;CHR$(1):NEXT I
60 FOR I=11 TO 17:PRINT AT I,2;CHR$(1),AT I,30;CHR$(1):NEXT I
70 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 12,14;B$:PAPER 0:INK 7
80 PRINT AT 14,4;A$,AT 16,7;D$
90 PAPER 0:INK 0
91 KLOAD $ 1
110 SCALE 0,31,0,31
111 CLEAR
112 INK 2
120 FOR I=3 TO 29
130 MOVE I,0:DRAW I,13
135 MOVE I,31:DRAW I,10
140 NEXT I
145 PAPER 0:INK 7
150 RETURN

READY
RUN

SPIDER
 BRANISLAV KAPUSNIK 1989GYMNAZIUM TOPOLCANY

READY
LIST

READY
KLOAD $1

READY
LIST
10 REM B.K.SOFTWARE 1989 (C)
20 REM PAVUK-PP 01
30 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 255,255,255,255,255,255,255,255
31 SETCHAR 2 60,66,185,161,161,185,66,60
32 BEEP NO
40 PAPER 7:INK 0:FOR I=0 TO 9:PRINT AT I,0"                ":BEEP 5,5:NEXT I
50 RESTORE 100
60 FOR I=1 TO 8:READ B:FOR J=1 TO B:READ C:PRINT AT I,C;CHR$(1):BEEP 10,10:NEXT J,I
62 PRINT AT 11,7"B.K.SOFTWARE'89":PAPER 7:INK 0:M$="",B$="":BEEP 100,100,100,100
64 A$="32664675658085837873754471897778659073857732847980797667657889"
65 P$=CHR$(24)+CHR$(219)+CHR$(60)+CHR$(231)+CHR$(60)+CHR$(255)+CHR$(60)+CHR$(219)
66 FOR I=1 TO LEN(A$) STEP 2:R$=MID$(A$,I,2):C=VAL(R$):B$=B$+CHR$(C):NEXT I
67 M$=CHR$(2)+B$:PAPER 2:INK 7
70 FOR I=1 TO LEN(M$):BEEP 200,1
72 PRINT AT 13,I-1;MID$(M$,I,1):NEXT I:PAPER 7:INK 0
75 FOR I=17 TO 21:PRINT AT I,3"             ":NEXT I
76 PRINT AT 18,10"S-START",AT 20,10"K-KOPIROVANIE":PAPER 0:INK 7
78 PRINT AT 23,11"OVLADANIE:"

80 BMOVE 15,216:BPLOT P$,1
82 SETCHAR 3 0,0,24,60,90,24,24,0
84 SETCHAR 4 0,24,24,90,60,24,0,0
86 SETCHAR 5 0,16,8,124,124,8,16,0
88 SETCHAR 6 0,8,16,62,62,16,8,0
90 PRINT AT 27,14;CHR$(6),AT 26,15;CHR$(3),AT 27,16;CHR$(5),AT 28,15;CHR$(4)
91 BEEP 100,100:PAPER 0:INK 7:SETCHAR 5 255,207,191,129,129,191,207,255
92 SETCHAR 6 255,243,253,129,129,253,243,255
94 PRINT AT 27,13;CHR$(5),AT 27,17;CHR$(6):PAPER 7:INK 0:PRINT AT 25,15"Q",AT 29,15"Y"
95 PAPER 0:INK 7
100 DATA 6,1,2,3,4,22,25,4,1,5,21,25,12,1,5,8,9,10,11,13,17,19,23,25,30
101 DATA 12,1,2,3,4,7,11,13,17,19,23,25,29,9,1,7,11,13,17,19,23,25,28
102 DATA 9,1,7,11,13,17,19,23,25,27,10,1,7,11,14,16,19,23,25,26,28,12,1,8,9,10,11,12,15,20,21,22
103 DATA 25,29
110 REM START/COPY**************
120 FOR I=1 TO 30:INK 7:BMOVE I,120:BPLOT P$,1
125 BEEP I,10:WAIT 2
130 INK 0:BMOVE I,120:BPLOT P$,1:A=KEY
140 IF A=107 THEN 250
150 IF A=115 THEN 400
160 NEXT I
170 FOR I=30 TO 1 STEP -1:INK 7:BMOVE I,120:BPLOT P$,1
175 BEEP I,10:WAIT 2
180 INK 0:BMOVE I,120:BPLOT P$,1:A=KEY
190 IF A=107 THEN 250
200 IF A=115 THEN 400
210 NEXT I
220 GOTO 120
250 REM ***** COPY *****
260 PAPER 7:INK 0
261 GOSUB 280
265 WAIT 5:BEEP 100,100
270 PRINT AT 19,3"ZADAJTE CISLO ZAZNAMU!";:INPUT CZ:GOSUB 280
275 IF CZ<1 OR CZ>79 THEN 260
276 GOTO 283
280 FOR I=17 TO 21:BEEP 10,10:PRINT AT I,3"             ":NEXT I:RETURN
283 GOSUB 280
285 PRINT AT 18,4"PRIPRAVTE MAGNETOFON",AT 20,4"A STLACTE LUB. KLAVES!"
286 A=KEY:IF A<>128 THEN 290
287 GOTO 286
290 A$="NAHRAVAM POD CISLOM"

291 GOSUB 280
300 PRINT AT 18,3"**************************",AT 20,3"**************************"
310 FOR I=1 TO LEN(A$):PRINT AT 19,I+3;MID$(A$,I,1);
320 BEEP 10,200:NEXT I:PRINT AT 19,23;CZ;"!"
330 KSAVE $ CZ
340 BEEP 255,100:GOSUB 280
360 INK 0:PRINT AT 19,3"MG.STOP & STLAC LUB.KLAV.!":BEEP 255,100:WAIT 5
365 A=KEY
370 INK 7:PRINT AT 19,3"MG.STOP & STLAC LUB.KLAV.!":WAIT 5
374 IF A<>128 THEN 379
375 GOTO 360
379 GOSUB 280
380 PAPER 7:INK 0:GOTO 75
400 GOSUB 31000          :RESTORE 10000
401 A=26,B=30:DIM B(A,B):MIESTNOST=1
402 CLEAR:CAS=3
405 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 0,8;"B.K.SOFTWARE'89":PAPER 0:INK 7
500 PAPER 0:INK 7:POCET=0:X=2,Y=16
501 SETCHAR 1 0,0,0,0,0,0,0,0
502 SETCHAR 2 0,0,24,36,36,24,0,0
503 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
505 INK 3
510 FOR I=1 TO 26
515 FOR E=1 TO 30
520 READ A
540 B(I,E)=A
545 IF B(I,E)=2 THEN POCET=POCET+1
550 PRINT AT I,E;CHR$(B(I,E)):NEXT E,I
560 INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
570 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 28,1"MIESTNOST:";STR$(MIESTNOST);".":PAPER 0:INK 7:BEEP 100,100
580 A=KEY:IF A=128 THEN 580
590 IF A=8 THEN 1000
600 IF A=24 THEN 900
610 IF A=113 THEN 800
620 IF A=121 THEN 700
630 GOTO 580
700 REM NNDND DOLE VVV
710 A=KEY
720 IF A=113 THEN 800
730 IF A=8 THEN 1000
740 IF A=24 THEN 900
750 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
760 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
765 IF POCET<1 THEN 30030
770 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
780 Y=Y+8:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
785 WAIT CAS
790 GOTO 710
800 REM *** HORE ***
810 A=KEY
820 IF A=121 THEN 700
830 IF A=8 THEN 1000
840 IF A=24 THEN 900
850 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
860 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
865 IF POCET<1 THEN 30030
870 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
880 Y=Y-8:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
885 WAIT CAS
890 GOTO 810
900 REM *** VPRAVO :::
910 A=KEY
920 IF A=113 THEN 800
930 IF A=121 THEN 700
940 IF A=8 THEN 1000
950 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
960 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
965 IF POCET<1 THEN 30030
970 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
980 X=X+1:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
985 WAIT CAS
990 GOTO 900
1010 A=KEY
1020 IF A=121 THEN 700
1030 IF A=113 THEN 800
1040 IF A=24 THEN 900
1050 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
1060 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
1065 IF POCET<1 THEN 30030
1070 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
1080 X=X-1:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
1085 WAIT CAS
1090 GOTO 1000
10000 REM _____ MIESTNOST 1.//__
10010 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10011 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10012 DATA 3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10013 DATA 3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3,1,1,3,2,2,3,3,2,2,2,2,3
10014 DATA 3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3,1,1,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10015 DATA 3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10016 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10017 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10018 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10019 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10020 DATA 3,2,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10021 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10022 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10023 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10024 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10025 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10026 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10027 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10028 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10029 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,3,2,2,2,2,3
10030 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,3,2,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3
10031 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3
10032 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,3,3,3,3,2,2,2,3
10033 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,3,2,3,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10034 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10035 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10080 REM ___MIESTNOST-ATARI___
10081 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10082 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10083 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10084 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10085 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10086 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10087 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10088 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10089 DATA 3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,3
10090 DATA 3,2,2,3,1,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,1,3,2,2,3,1,1,1,3,2,2,3,2,3
10091 DATA 3,2,3,1,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,3,1,1,1,3,2,3,1,1,1,3,2,2,3,2,3
10092 DATA 3,2,3,1,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,3,1,1,1,3,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,3
10093 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,3,3,2,2,2,2,2,3,2,3
10094 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3,2,3
10095 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,3
10096 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,3
10097 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10098 DATA 3,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,3,3,2,3
10099 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10100 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,3,3,2,3,1,3,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10101 DATA 3,2,2,3,3,2,2,3,3,1,3,2,3,3,1,3,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,2,3
10102 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10103 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10104 DATA 3,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,3,3,2,3
10105 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10106 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10110 REM___MIESTNOST 3___
10111 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10112 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10113 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,2,3,2,3,3,2,2,2,3
10114 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10115 DATA 3,2,3,2,3,3,3,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10116 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10117 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10118 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10119 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10120 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10121 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,2,3
10122 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10123 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3
10124 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3
10125 DATA 3,2,2,3,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10126 DATA 3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3
10127 DATA 3,2,3,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3
10128 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10129 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,3
10130 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3,2,3
10131 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,3
10132 DATA 3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3
10133 DATA 3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,3,2,2,3,2,2,3
10134 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3
10135 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10136 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10140 REM___MIESTNOST 4___
10141 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10142 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10143 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10144 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3
10145 DATA 3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3
10146 DATA 3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3
10147 DATA 3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3
10148 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3
10149 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10150 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10151 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10152 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10153 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10154 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10155 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10156 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10157 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10158 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10159 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3
10160 DATA 3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3
10161 DATA 3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3
10162 DATA 3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3
10163 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3
10164 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10165 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10166 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10200 REM---MIESTNOST 5.___
10210 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10211 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10212 DATA 3,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10213 DATA 3,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10214 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10215 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10216 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10217 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10218 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10219 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10220 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10221 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10222 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10223 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,3
10224 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10225 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,3,2,2,3,3,1,1,3,3,2,2,3
10226 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10227 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10228 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10229 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,1,1,3,3,3,2,3
10230 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10231 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,3
10232 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10233 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10234 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
10235 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
30000 FOR W=0 TO 200:BEEP W,10:NEXT W:PAPER 7:INK 0:CLEAR:PRINT AT 15,12"NARAZ !":STOP
30010 REM___PRECHOD DO DALSEJ MI.
30020 BEEP 10,10,10,10,100,100,200,200,200,200,10,10,10,10,10,80
30030 MIESTNOST=MIESTNOST+1:POCET=0
30035 IF MIESTNOST>5 THEN 32000
30040 GOTO 402
31000 PRINT AT 14,0;CHR$(31):BEEP 100,10
31001 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
31003 BEEP 200,200,100,200,200,100,200,10,255,10,156,255,255,255,12,12,12,12,36,69,58,98,45,85
31005 PAPER 0:INK 7
31010 PRINT AT 15,0"VASOU ULOHOHOU JE PREJST VSETKY",AT 16,0"SEKTORY (JE ICH 5),PRICOM"

31015 PRINT AT 17,0"NESMIETE NARAZIT DO PREKAZKY."
31020 PRINT AT 19,0;CHR$(3);"-PREKAZKA"
31025 BMOVE 0,167:BPLOT P$,1:PRINT AT 21,1"-PAVUK"
31030 PAPER 7:INK 0
31035 PRINT AT 23,0" COPYRIGHT:B.K.SOFTWARE '89 ";CHR$(2);" "
31040 PAPER 6:INK 0
31045 PRINT AT 25,4" ALL RIGHTS RESERVED! "

31047 PAPER 0:INK 7
31050 PRINT AT 27,4" STLACTE LUB.KLAVES ! ":BEEP 100,250
31060 R=KEY:IF R<>128 THEN RETURN
31065 GOTO 31060
32000 REM *** ZAVER ***
32001 CLEAR
32002 PAPER 0:INK 7
32003 RESTORE 32050
32005 SETCHAR 1 255,129,129,153,153,129,129,255
32006 SETCHAR 2 60,66,189,161,161,189,66,60
32010 FOR I=6 TO 25:FOR J=0 TO 31:PRINT AT I,J;CHR$(1):NEXT J,I
32015 SETCHAR 1 255,255,255,255,255,255,255,255
32016 PAPER 7:INK 0
32020 FOR I=8 TO 19:FOR J=2 TO 29:PRINT AT I,J;CHR$(1):BEEP 10,1:NEXT J,I:PAPER 0:INK 7
32025 DIM Z$(13)
32030 FOR I=1 TO 10:READ W$:Z$(I)=W$:NEXT I:GOTO 32090
32050 DATA"PRESLI STE VSETKY SEKTORY!"," "
32055 DATA"BOL TO DOBRY VYKON.RAD BY"
32060 DATA"SOM SA S VAMI ZOZNAMIL!"
32065 DATA"MOJA ADRESA JE:"," "

32070 DATA"BRANISLAV KAPUSNIK"
32075 DATA"KUZMICE 173"
32080 DATA"OKRES TOPOLCANY"
32085 DATA"     955 03"
32090 GOSUB 32091:GOTO 32105
32091 FOR I=1 TO 11
32100 PRINT AT I+8,3;Z$(I):NEXT I:RETURN
32105 FOR I=21 TO 23:FOR J=1 TO 30:BEEP 30,10:PRINT AT I,J;CHR$(1):NEXT J,I
32110 PAPER 7:INK 1:PRINT AT 22,6;"B.K.SOFTWARE '89 ";CHR$(2):BEEP 100,10
32125 PAPER 0:INK 7
32130 PRINT AT 28,6"STLACTE LUB.KLAVES !"

32140 BEEP 100,100,200,100,200,10,250,10,100,200,10,255
32145 PAPER 0
32150 FOR T=2 TO 7:INK T:GOSUB 32091
32160 FOR W=0 TO 3
32165 S=KEY:IF S<>128 THEN STOP
32170 NEXT W,T:GOTO 32150

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST

READY
LIST

READY
POKE 0 80H,0C3H

READY
LIST
1 REM SPACE SHUTTLE;ZAVADZACI PROGRAM
2 REM (C) BRANISLAV KAPUSNIK
3 MEMEND
5 PAPER 0:INK 7:CLEAR
7 W$="                "
18 SETCHAR 2 153,66,189,165,165,189,66,153
19 SETCHAR 1 0,0,0,0,0,0,0,0
20 DIM A$(5)
30 FOR I=1 TO 5:FOR J=1 TO 27:READ A:A$(I)=A$(I)+CHR$(A):NEXT J,I
35 GOTO 100
40 DATA 2,1,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,2,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,2,1
50 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1
60 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,2
70 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,1,2
80 DATA 2,2,2,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,2,1
100 FOR I=1 TO 5:W$=W$+A$(I)+"   ":NEXT I:W$=W$+"                "
110 FOR D=0 TO 22
111 BEEP D,10,D+30,10
120 PRINT AT D,3;W$
130 NEXT D
140 FOR D=22 TO 2 STEP-1
145 BEEP D,10,D*2,10
150 PRINT AT D,3;W$:NEXT D
200 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
210 FOR I=11 TO 21:FOR J=3 TO 29:PRINT AT I,J;CHR$(3):NEXT J,I
215 DIM S$(10):RESTORE 260
220 FOR I=1 TO 9
230 READ Z$:PRINT AT 0,0;Z$
240 FOR H=0A000H TO 0A000H+32*8-32 STEP 32:S$(I)=S$(I)+CHR$(PEEK(H))+CHR$(PEEK(H))+CHR$(PEEK(H))
250 NEXT H:PRINT AT 0,0;" ":NEXT I
260 DATA "S","P","A","C","E","H","U","T","L"

270 S$(10)=CHR$(0)
275 INK 0:PAPER 7
280 Y=88:FOR X=10 TO 22:READ ABC:BMOVE X,88:BPLOT S$(ABC),1:BEEP X,100:NEXT X
290 DATA 1,2,3,4,5,10,1,6,7,8,8,9,5
300 SETCHAR 5 60,66,185,161,161,185,66,60
310 M$=CHR$(5)+" BRANISLAV KAPUSNIK 1989":F$="ODPM TOPOLCANY":G$="B.K.SOFTWARE '89"
320 FOR I=1 TO LEN(M$):PRINT AT 16,I+3;MID$(M$,I,1);:BEEP 200+I,10:NEXT I
330 FOR I=1 TO LEN(F$):PRINT AT 18,I+8;MID$(F$,I,1);:BEEP 250-I,10:NEXT I
340 PAPER 2:INK 6:PRINT AT 20,8;"B.K.SOFTWARE '89":BEEP 200,100
350 PAPER 0:INK 7
355 SETCHAR 2 255,255,255,255,255,255,255,255
370 FOR I=4 TO 27:PRINT AT 24,I;CHR$(2),AT 25,I;CHR$(2),AT 26,I;CHR$(2):BEEP 200+I,3:NEXT I
385 PAPER 7:INK 0
390 PRINT AT 25,6;"ALL RIGHTS RESERVED!"

READY
POKE 0 80H,0C3H

READY
LIST
1 REM SPACE SHUTTLE;ZAVADZACI PROGRAM
2 REM (C) BRANISLAV KAPUSNIK
3 MEMEND
5 PAPER 0:INK 7:CLEAR
7 W$="                "

18 SETCHAR 2 153,66,189,165,165,189,66,153
19 SETCHAR 1 0,0,0,0,0,0,0,0
20 DIM A$(5)
30 FOR I=1 TO 5:FOR J=1 TO 27:READ A:A$(I)=A$(I)+CHR$(A):NEXT J,I
35 GOTO 100
40 DATA 2,1,1,1,1,2,1,1,1,2,1,1,2,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,2,1
50 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1
60 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,2
70 DATA 2,1,1,1,2,1,2,1,2,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,1,2
80 DATA 2,2,2,1,1,2,1,1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,2,1
100 FOR I=1 TO 5:W$=W$+A$(I)+"   ":NEXT I:W$=W$+"                "
110 FOR D=0 TO 22
111 BEEP D,10,D+30,10
120 PRINT AT D,3;W$
130 NEXT D
140 FOR D=22 TO 2 STEP-1
145 BEEP D,10,D*2,10
150 PRINT AT D,3;W$:NEXT D
200 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
210 FOR I=11 TO 21:FOR J=3 TO 29:PRINT AT I,J;CHR$(3):NEXT J,I
215 DIM S$(10):RESTORE 260
220 FOR I=1 TO 9
230 READ Z$:PRINT AT 0,0;Z$
240 FOR H=0A000H TO 0A000H+32*8-32 STEP 32:S$(I)=S$(I)+CHR$(PEEK(H))+CHR$(PEEK(H))+CHR$(PEEK(H))
250 NEXT H:PRINT AT 0,0;" ":NEXT I
260 DATA "S","P","A","C","E","H","U","T","L"

270 S$(10)=CHR$(0)
275 INK 0:PAPER 7
280 Y=88:FOR X=10 TO 22:READ ABC:BMOVE X,88:BPLOT S$(ABC),1:BEEP X,100:NEXT X
290 DATA 1,2,3,4,5,10,1,6,7,8,8,9,5
300 SETCHAR 5 60,66,185,161,161,185,66,60
310 M$=CHR$(5)+" BRANISLAV KAPUSNIK 1989":F$="ODPM TOPOLCANY":G$="B.K.SOFTWARE '89"
320 FOR I=1 TO LEN(M$):PRINT AT 16,I+3;MID$(M$,I,1);:BEEP 200+I,10:NEXT I
330 FOR I=1 TO LEN(F$):PRINT AT 18,I+8;MID$(F$,I,1);:BEEP 250-I,10:NEXT I
340 PAPER 2:INK 6:PRINT AT 20,8;"B.K.SOFTWARE '89":BEEP 200,100
350 PAPER 0:INK 7
355 SETCHAR 2 255,255,255,255,255,255,255,255
370 FOR I=4 TO 27:PRINT AT 24,I;CHR$(2),AT 25,I;CHR$(2),AT 26,I;CHR$(2):BEEP 200+I,3:NEXT I
385 PAPER 7:INK 0
390 PRINT AT 25,6;"ALL RIGHTS RESERVED!"

READY
POKE 80H,C 0C3H

READY
LIST
10 CLEAR
20 FOR I=1 TO 8:STENA$=STENA$+CHR$(255):NEXT I
30 FOR I=1 TO 4:BODY$=BODY$+CHR$(170)+CHR$(85):NEXT I
40 LOP$=CHR$(56)+CHR$(118)+CHR$ (239)+CHR$(223)+CHR$(223)+CHR$(239)+CHR$(118)+CHR$(56)
50 DIM A(30,30)
500 REM ***VYKR.MIESTNOSTI***
510 RESTORE 30000
520 FOR YOVA=1 TO 30:FOR XOVA=1 TO 30:READ W:A(XOVA,YOVA)=W
530 IF A(XOVA,YOVA)=1 THEN BMOVE XOVA,YOVA*8:BPLOT STENA$,1
540 IF A(XOVA,YOVA)=2 THEN BMOVE XOVA,YOVA*8:BPLOT BODY$,1
550 IF A(XOVA,YOVA)=3 THEN BMOVE XOVA,YOVA*8:BPLOT LOP$,1
560 NEXT XOVA,YOVA
30000 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
30010 DATA 1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1
30020 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30030 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30040 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30050 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30060 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30070 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30080 DATA 1,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1
30090 DATA 1,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1
30100 DATA 1,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1
30110 DATA 1,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,2,1
30140 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30150 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30160 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30170 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30180 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30190 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30200 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30210 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,2,1
30220 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30230 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30240 DATA 1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1
30250 DATA 1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1
30260 DATA 1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1
30270 DATA 1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1
30280 DATA 1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1
30290 DATA 1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1
30300 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
30310 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST
1000 REM * TVORBA TESTU *
1005 BEEP NO
1010 PAPER 0:INK 7:CLEAR
1020 SETCHAR 1 0,0,0,255,255,0,0,0
1030 DIM A$(12)
1035 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 14,I;CHR$(1),AT 16,I;CHR$(1):BEEP I*4,1:NEXT I
1037 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 20,3;"KLAVESY:A-Z,MEDZERA,DEL,CR":PAPER 0:INK 7
1040 PRINT AT 15,0;"OTAZKY ZOSTAVIL(A)",AT 15,18;":";
1050 X=1
1060 A=KEY
1062 IF A=13 THEN 1100
1065 IF A=127 AND X>1 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:A$(X)=CHR$(32):BEEP 200,100
1070 IF A=32 AND X<12 THEN X=X+1:PRINT CHR$(32);:FOR I=10 TO 30:BEEP I,5:NEXT I:A$(X-1)=CHR$(32)
1080 IF A>=97 AND A<=122 AND X-1<12 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A-32);:A$(X-1)=CHR$(A-32):BEEP A,100
1090 GOTO 1060
1100 FOR I=1 TO 12:NAME$=NAME$+A$(I):NEXT I
1110 CLEAR:PRINT CHR$(29)
1120 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 14,I;CHR$(1),AT 16,I;CHR$(1):BEEP I,1:NEXT I
1125 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 20,7;"KLAVESY:0-9,DEL,CR":PAPER 0:INK 7
1130 PRINT AT 15,0;NAME$;",KOLKO OTAZOK?";
1140 X=1:DIM B$(3)
1150 A=KEY
1155 IF A=13 THEN 1190
1160 IF A>=48 AND A<=57 AND X-1<3 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A);:B$(X-1)=CHR$(A):BEEP 100,100
1170 IF A=127 AND X>1 THEN X=X-1: PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:B$(X)=CHR$(32):BEEP 200,100
1180 GOTO 1150
1190 FOR I=1 TO 3:CIS$=CIS$+B$(I):NEXT I:POCET=VAL(CIS$)
1200 CLEAR
1210 N=POCET*5+2
1220 DIM P$(N)
1230 P$(1)=NAME$,P$(2)=CIS$
1240 REM *** ACHTUNG-P$(1) A P$(2) SLUZI PRE ULOZENIE MENA A POCTU OTAZOK *********************
1250 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 1,I;CHR$(1),AT 3,I;CHR$(1),AT 9,I;CHR$(1),AT 15,I;CHR$(1)
1260 PRINT AT 21,I;CHR$(1),AT 27,I;CHR$(1):BEEP 1,1:NEXT I
1270 PRINT AT 0,0;"OTAZKY PRIPRAVIL(A):";P$(1)
9999 WAIT
10000 PRINT KEY:GOTO 10000

READY
POKE 80H. ,0C3H

READY
LIST
1000 REM * ZOSTAVOVANIE OTAZOK *
1010 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 34,25,36,98,52,14,78,96
1020 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 0,I;CHR$(1),AT 2,I;CHR$(1),AT 4,I;CHR$(1):BEEP I,I+1:NEXT I
1030 PRINT AT 1,0;CHR$(1);"OTAZKY PRIPRAVIL:",AT 1,31;CHR$(1),AT 3,0;CHR$(1),AT 3,31;CHR$(1)
1040 X=1:PRINT AT 1,17;":";
1050 DIM M$(13)
10000 WAIT

READY
POKE 0 80H,0C3H

READY
LIST
1000 REM * ZOSTAVOVANIE OTAZOK *
1010 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 10,50,67,10,66,44,22,10
1011 BEEP NO
1020 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 0,I;CHR$(1),AT 2,I;CHR$(1),AT 4,I;CHR$(1):BEEP I,I+1:NEXT I
1030 PRINT AT 1,0;CHR$(1);"OTAZKY PRIPRAVIL:",AT 1,31;CHR$(1),AT 3,0;CHR$(1),AT 3,31;CHR$(1)
1040 X=2:PRINT AT 1,17;":";
1050 DIM M$(13)
1060 A=KEY
1070 IF A>=97 AND A<=126 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A-32);:M$(X-1)=CHR$(A-32):BEEP 50,200
1080 IF A=32 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(32);:M$(X-1)=CHR$(32):BEEP 100,100
1099 REM ************** BACHA VELA SKACE DOZADU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1100 IF A=127 AND X>=2 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:M$(X)=CHR$(32):BEEP A,20
1200 GOTO 1060
10000 WAIT
20000 PRINT KEY:GOTO 20000

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST
10 REM MILAN RASTISLAV STEFANIK
15 PAPER 0:INK 7:CLEAR
20 X=1,Y=10
30 A=X,B=Y
40 READ H
50 IF H=-1 THEN 300
60 IF H=-2 THEN A=A+1:B=Y:GOTO 40
70 BMOVE A,B:BPLOT CHR$(H),1:B=B+1
80 GOTO 40
300 READ K,L:FOR I=1 TO K:BMOVE A,B:BPLOT CHR$(L),1:B=B+1:NEXT I:GOTO 40
995 REM *** 1 ***
1000 DATA -1,40,0,3,28,224,128,128,192,124,3,-1,117,0,1,1,3,2,2,12,8,8,24,16,16,16,32,32,64,64
1010 DATA 192,-2
1015 REM *** 2 ***
1020 DATA 0,0,0,0,3,12,24,32,-1,10,96,33,46,56,33,62,60,62,60,60,196,70,71,71,87,127,96,127,127
1030 DATA 95,91,79,79,127,128,-1,6,0,255,4,4,12,12,10,15,12,4,4,6,-1,13,2,3,3,3,3,1,1,1,1,-1,66,0
1040 DATA 1,1,3,2,2,6,4,12,8,24,16,16,48,32,32,96,64,192,128,129,1,3,3,2,6,4,4,12,12,8,8,24,16,16
1050 DATA 48,32,-2
1055 REM *** 3 ***
1060 DATA 0,0,7,28,204,12,12,12,4,4,4,6,2,2,2,3,63,240,63,192,0,0,0,0,137,42,212,253,166,127,9
1070 DATA 10,14,5,198,160,63,192,-1,6,0,7,48,192,-1,3,0,62,255,255,0,6,31,213,255,126,-1,10,0,1
1080 DATA 1,1,1,3,3,0,0,0,0,128,128,128,192,64,65,96,32,48,16,24,8,12,4,1,-1,40,0,1,2,4,24,16,48
1090 DATA 32,96,64,128,128,0,1,3,2,6,4,12,8,24,17,51,35,35,97,64,64,192,128,128,128,-1,10,0,120
1100 DATA 196,132,132,204,120,-2
1105 REM *** 4 ***
1110 DATA 1,7,200,-1,10,68,68,68,36,255,255,0,0,11,44,68,248,64,64,32,31,65,67,36,38,13,74,74,196
1120 DATA 255,-1,5,0,1,30,128,-1,7,0,128,192,128,0,96,160,-1,9,64,128,128,128,0,0,6,15,184,112
1130 DATA -1,5,0,24,38,63,192,255,-1,5,0,3,0,0,0,64,64,32,32,15,0,0,0,-1,11,1,-1,14,0,1,2,4,8,16
1140 DATA 32,64,128,1,2,2,4,4,8,8,16,32,64,128,128,-1,6,0,120,4,4,144,8,112,-2
1145 REM *** 5 ***
1150 DATA 255,-1,14,0,255,0,255,0,224,35,65,255,0,3,247,243,243,253,28,126,89,56,0,0,255,-1,5,0

READY
POKE 0 80H,0C3H

READY
LIST
1000 REM * ZOSTAVOVANIE OTAZOK *
1010 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 0,126,126,126,126,126,126,0
1011 BEEP NO
1020 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 0,I;CHR$(1),AT 2,I;CHR$(1),AT 4,I;CHR$(1):BEEP I,I+1:NEXT I
1025 BEEP 150,10
1030 PRINT AT 1,0;CHR$(1);"OTAZKY PRIPRAVIL:",AT 1,31;CHR$(1),AT 3,0;CHR$(1),AT 3,31;CHR$(1)
1040 X=2:PRINT AT 1,17;":";
1050 DIM M$(13)
1060 A=KEY
1065 IF A=13 AND LEN(M$(2))>0 AND ASC(M$(2))<>32 THEN 1300
1070 IF A>=97 AND A<=126 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A-32);:M$(X-1)=CHR$(A-32):BEEP 50,200
1080 IF A=32 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(32);:M$(X-1)=CHR$(32):BEEP 100,100
1100 IF A=127 AND X>=3 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:M$(X)=CHR$(32):BEEP A,20
1200 GOTO 1060
1300 BEEP 200,10:PRINT AT 3,1;"POCET OTAZOK:";
1310 DIM PO$(3)
1320 X=1
1330 A=KEY
1335 IF A=13 AND LEN(PO$(1))>0 AND ASC(PO$(1))<>32 THEN 1500
1340 IF A>=48 AND A<=57 AND X<=3 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A);:PO$(X-1)=CHR$(A):BEEP 200,50
1350 IF A=127 AND X>=2 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:PO$(X)=CHR$(32):BEEP 100,100
1400 GOTO 1330
1500 SCALE -215,40,-215,40
1510 INK 0:FOR I=1 TO 7: FOR J=1 TO 7:MOVE -215,I+J*J:DRAW 40,I+J*J:NEXT J,I:INK 7:CLEAR
1520 FOR I=1 TO 3:Q$=Q$+PO$(I):NEXT I:N=VAL(Q$)
1530 K=N*5+12:REM 2-MENO+POCET OT. 10-HODNOTENIE
1540 DIM O$(K):REM DIMENZIA OTAZOK###############################################################
1550 FOR I=1 TO 12:O$(1)=O$(1)+M$(I):NEXT I:REM NAPLNENIE O$-1 Z MENOM
1560 FOR I=1 TO 3:O$(2)=O$(2)+PO$(I):NEXT I:REM NAPL.O$-2 Z POCTOM OTAZOK
10000 WAIT
20000 PRINT KEY:GOTO 20000

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST
1000 REM * ZOSTAVOVANIE OTAZOK *
1010 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 0,126,126,126,126,126,126,0
1011 BEEP NO
1020 FOR I=0 TO 31:PRINT AT 0,I;CHR$(1),AT 2,I;CHR$(1),AT 4,I;CHR$(1):BEEP I,I+1:NEXT I
1025 BEEP 150,10
1030 PRINT AT 1,0;CHR$(1);"OTAZKY PRIPRAVIL:",AT 1,31;CHR$(1),AT 3,0;CHR$(1),AT 3,31;CHR$(1)
1040 X=2:PRINT AT 1,17;":";
1050 DIM M$(13)
1060 A=KEY
1065 IF A=13 AND LEN(M$(2))>0 AND ASC(M$(2))<>32 THEN 1300
1070 IF A>=97 AND A<=126 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A-32);:M$(X-1)=CHR$(A-32):BEEP 50,200
1080 IF A=32 AND X<=13 THEN X=X+1:PRINT CHR$(32);:M$(X-1)=CHR$(32):BEEP 100,100
1100 IF A=127 AND X>=3 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:M$(X)=CHR$(32):BEEP A,20
1200 GOTO 1060
1300 BEEP 200,10:PRINT AT 3,1;"POCET OTAZOK:";
1310 DIM PO$(3)
1320 X=1
1330 A=KEY
1335 IF A=13 AND LEN(PO$(1))>0 AND ASC(PO$(1))<>32 AND ASC(PO$(1))<>48 THEN 1500
1340 IF A>=48 AND A<=57 AND X<=3 THEN X=X+1:PRINT CHR$(A);:PO$(X-1)=CHR$(A):BEEP 200,50
1350 IF A=127 AND X>=2 THEN X=X-1:PRINT CHR$(8);CHR$(32);CHR$(8);:PO$(X)=CHR$(32):BEEP 100,100
1400 GOTO 1330
1500 SCALE -215,40,-215,40
1510 INK 0:FOR I=1 TO 7: FOR J=1 TO 7:MOVE -215,I+J*J:DRAW 40,I+J*J:NEXT J,I:INK 7:CLEAR
1520 FOR I=1 TO 3:Q$=Q$+PO$(I):NEXT I:N=VAL(Q$)
1530 K=N*5+12:REM 2-MENO+POCET OT. 10-HODNOTENIE
1540 DIM O$(K):REM DIMENZIA OTAZOK###############################################################
1550 FOR I=1 TO 13:O$(1)=O$(1)+M$(I):NEXT I:REM NAPLNENIE O$-1 Z MENOM
1560 FOR I=1 TO 3:O$(2)=O$(2)+PO$(I):NEXT I:REM NAPL.O$-2 Z POCTOM OTAZOK
1570 FOR I=0 TO 32:PRINT AT 1,I;CHR$(1),AT 3,I;CHR$(1),AT 10,I;CHR$(1),AT 16,I;CHR$(1)
1580 PRINT AT 22,I;CHR$(1),AT 27,I;CHR$(1),AT 29,I;CHR$(1):NEXT I
1585 PRINT AT 0,1;"(C) B.K.S O F T W A R E 1 9 9 0"

1590 PRINT AT 2,0;"OTAZKA CISLO:",AT 11,0;"A-",AT 17,0;"B-",AT 23,0;"C-"
1600 PRINT AT 28,0;"SPRAVNA ODPOVED:"
10000 WAIT
20000 PRINT KEY:GOTO 20000

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST
10 SETCHAR 1 255,129,129,153,153,129,129,255
11 GOSUB 110
20 SETCHAR 2 60,66,185,161,161,185,66,60
21 B$="SPIDER"
30 A$=CHR$(2)+" BRANISLAV KAPUSNIK 1989"

40 D$="GYMNAZIUM TOPOLCANY"
50 FOR I=3 TO 29:PRINT AT 10,I;CHR$(1),AT 18,I;CHR$(1):NEXT I
60 FOR I=11 TO 17:PRINT AT I,2;CHR$(1),AT I,30;CHR$(1):NEXT I
70 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 12,14;B$:PAPER 0:INK 7
80 PRINT AT 14,4;A$,AT 16,7;D$
90 PAPER 0:INK 0
91 KLOAD $ 51
110 SCALE 0,31,0,31
111 CLEAR
112 INK 2
120 FOR I=3 TO 29
130 MOVE I,0:DRAW I,13
135 MOVE I,31:DRAW I,10
140 NEXT I
145 PAPER 0:INK 7
150 RETURN

READY
POKE 0C 80H,0C3H

READY
LIST
10 REM B.K.SOFTWARE 1989 (C)
20 REM PAVUK-PP 01
30 PAPER 0:INK 7:CLEAR:SETCHAR 1 255,255,255,255,255,255,255,255
31 SETCHAR 2 60,66,185,161,161,185,66,60
32 BEEP NO
40 PAPER 7:INK 0:FOR I=0 TO 9:PRINT AT I,0"                ":BEEP 5,5:NEXT I
50 RESTORE 100
60 FOR I=1 TO 8:READ B:FOR J=1 TO B:READ C:PRINT AT I,C;CHR$(1):BEEP 10,10:NEXT J,I
62 PRINT AT 11,7"B.K.SOFTWARE'89":PAPER 7:INK 0:M$="",B$="":BEEP 100,100,100,100
64 A$="32664675658085837873754471897778659073857732847980797667657889"
65 P$=CHR$(24)+CHR$(219)+CHR$(60)+CHR$(231)+CHR$(60)+CHR$(255)+CHR$(60)+CHR$(219)
66 FOR I=1 TO LEN(A$) STEP 2:R$=MID$(A$,I,2):C=VAL(R$):B$=B$+CHR$(C):NEXT I
67 M$=CHR$(2)+B$:PAPER 2:INK 7
70 FOR I=1 TO LEN(M$):BEEP 200,1
72 PRINT AT 13,I-1;MID$(M$,I,1):NEXT I:PAPER 7:INK 0
75 FOR I=17 TO 21:PRINT AT I,3"             ":NEXT I
76 PRINT AT 18,10"S-START",AT 20,10"K-KOPIROVANIE":PAPER 0:INK 7
78 PRINT AT 23,11"OVLADANIE:"

80 BMOVE 15,216:BPLOT P$,1
82 SETCHAR 3 0,0,24,60,90,24,24,0
84 SETCHAR 4 0,24,24,90,60,24,0,0
86 SETCHAR 5 0,16,8,124,124,8,16,0
88 SETCHAR 6 0,8,16,62,62,16,8,0
90 PRINT AT 27,14;CHR$(6),AT 26,15;CHR$(3),AT 27,16;CHR$(5),AT 28,15;CHR$(4)
91 BEEP 100,100:PAPER 0:INK 7:SETCHAR 5 255,207,191,129,129,191,207,255
92 SETCHAR 6 255,243,253,129,129,253,243,255
94 PRINT AT 27,13;CHR$(5),AT 27,17;CHR$(6):PAPER 7:INK 0:PRINT AT 25,15"Q",AT 29,15"Y"
95 PAPER 0:INK 7
100 DATA 6,1,2,3,4,22,25,4,1,5,21,25,12,1,5,8,9,10,11,13,17,19,23,25,30
101 DATA 12,1,2,3,4,7,11,13,17,19,23,25,29,9,1,7,11,13,17,19,23,25,28
102 DATA 9,1,7,11,13,17,19,23,25,27,10,1,7,11,14,16,19,23,25,26,28,12,1,8,9,10,11,12,15,20,21,22
103 DATA 25,29
110 REM START/COPY**************
120 FOR I=1 TO 30:INK 7:BMOVE I,120:BPLOT P$,1
125 BEEP I,10:WAIT 2
130 INK 0:BMOVE I,120:BPLOT P$,1:A=KEY
140 IF A=107 THEN 250
150 IF A=115 THEN 400
160 NEXT I
170 FOR I=30 TO 1 STEP -1:INK 7:BMOVE I,120:BPLOT P$,1
175 BEEP I,10:WAIT 2
180 INK 0:BMOVE I,120:BPLOT P$,1:A=KEY
190 IF A=107 THEN 250
200 IF A=115 THEN 400
210 NEXT I
220 GOTO 120
250 REM ***** COPY *****
260 PAPER 7:INK 0
261 GOSUB 280
265 WAIT 5:BEEP 100,100
270 PRINT AT 19,3"ZADAJTE CISLO ZAZNAMU!";:INPUT CZ:GOSUB 280
275 IF CZ<1 OR CZ>79 THEN 260
276 GOTO 283
280 FOR I=17 TO 21:BEEP 10,10:PRINT AT I,3"             ":NEXT I:RETURN
283 GOSUB 280
285 PRINT AT 18,4"PRIPRAVTE MAGNETOFON",AT 20,4"A STLACTE LUB. KLAVES!"
286 A=KEY:IF A<>128 THEN 290
287 GOTO 286
290 A$="NAHRAVAM POD CISLOM"

291 GOSUB 280
300 PRINT AT 18,3"**************************",AT 20,3"**************************"
310 FOR I=1 TO LEN(A$):PRINT AT 19,I+3;MID$(A$,I,1);
320 BEEP 10,200:NEXT I:PRINT AT 19,23;CZ;"!"
330 KSAVE $ CZ
340 BEEP 255,100:GOSUB 280
360 INK 0:PRINT AT 19,3"MG.STOP & STLAC LUB.KLAV.!":BEEP 255,100:WAIT 5
365 A=KEY
370 INK 7:PRINT AT 19,3"MG.STOP & STLAC LUB.KLAV.!":WAIT 5
374 IF A<>128 THEN 379
375 GOTO 360
379 GOSUB 280
380 PAPER 7:INK 0:GOTO 75
400 GOSUB 31000          :RESTORE 10000
401 A=26,B=30:DIM B(A,B):MIESTNOST=1
402 CLEAR:CAS=3
405 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 0,8;"B.K.SOFTWARE'89":PAPER 0:INK 7
500 PAPER 0:INK 7:POCET=0:X=2,Y=16
501 SETCHAR 1 0,0,0,0,0,0,0,0
502 SETCHAR 2 0,0,24,36,36,24,0,0
503 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
505 INK 3
510 FOR I=1 TO 26
515 FOR E=1 TO 30
520 READ A
540 B(I,E)=A
545 IF B(I,E)=2 THEN POCET=POCET+1
550 PRINT AT I,E;CHR$(B(I,E)):NEXT E,I
560 INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
570 PAPER 7:INK 0:PRINT AT 28,1"MIESTNOST:";STR$(MIESTNOST);".":PAPER 0:INK 7:BEEP 100,100
580 A=KEY:IF A=128 THEN 580
590 IF A=8 THEN 1000
600 IF A=24 THEN 900
610 IF A=113 THEN 800
620 IF A=121 THEN 700
630 GOTO 580
700 REM NNDND DOLE VVV
710 A=KEY
720 IF A=113 THEN 800
730 IF A=8 THEN 1000
740 IF A=24 THEN 900
750 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
760 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
765 IF POCET<1 THEN 30030
770 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
780 Y=Y+8:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
785 WAIT CAS
790 GOTO 710
800 REM *** HORE ***
810 A=KEY
820 IF A=121 THEN 700
830 IF A=8 THEN 1000
840 IF A=24 THEN 900
850 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
860 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
865 IF POCET<1 THEN 30030
870 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
880 Y=Y-8:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
885 WAIT CAS
890 GOTO 810
900 REM *** VPRAVO :::
910 A=KEY
920 IF A=113 THEN 800
930 IF A=121 THEN 700
940 IF A=8 THEN 1000
950 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
960 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
965 IF POCET<1 THEN 30030
970 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
980 X=X+1:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
985 WAIT CAS
990 GOTO 900
1010 A=KEY
1020 IF A=121 THEN 700
1030 IF A=113 THEN 800
1040 IF A=24 THEN 900
1050 IF B(Y/8,X)=3 THEN 30000
1060 IF B(Y/8,X)=2 THEN POCET=POCET-1:B(Y/8,X)=1:BEEP 10,10
1065 IF POCET<1 THEN 30030
1070 INK 0:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
1080 X=X-1:INK 7:BMOVE X,Y:BPLOT P$,1
1085 WAIT CAS
1090 GOTO 1000
10000 REM _____ MIESTNOST 1.//__
10010 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10011 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10012 DATA 3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10013 DATA 3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3,1,1,3,2,2,3,3,2,2,2,2,3
10014 DATA 3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3,1,1,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10015 DATA 3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10016 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10017 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10018 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10019 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10020 DATA 3,2,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10021 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10022 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10023 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3
10024 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10025 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10026 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10027 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10028 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10029 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,3,2,2,2,2,3
10030 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,3,2,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3
10031 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,3,2,3,1,1,3,2,2,2,3
10032 DATA 3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,3,3,3,3,2,2,2,3
10033 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,2,3,2,3,3,3,2,3,2,3,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10034 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10035 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10080 REM ___MIESTNOST-ATARI___
10081 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10082 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10083 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10084 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10085 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10086 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10087 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10088 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10089 DATA 3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,3
10090 DATA 3,2,2,3,1,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,3,1,3,2,2,3,1,1,1,3,2,2,3,2,3
10091 DATA 3,2,3,1,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,3,1,1,1,3,2,3,1,1,1,3,2,2,3,2,3
10092 DATA 3,2,3,1,1,1,3,2,2,2,3,2,2,2,3,1,1,1,3,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,3
10093 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,3,3,2,2,2,2,2,3,2,3
10094 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3,2,3
10095 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,3
10096 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,3
10097 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10098 DATA 3,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,3,3,2,3
10099 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10100 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,3,3,2,3,1,3,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10101 DATA 3,2,2,3,3,2,2,3,3,1,3,2,3,3,1,3,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,3,3,2,3
10102 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10103 DATA 3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,3,1,1,3,2,2,2,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,3
10104 DATA 3,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,3,3,3,2,3
10105 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10106 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10110 REM___MIESTNOST 3___
10111 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10112 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10113 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,2,3,2,3,3,2,2,2,3
10114 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10115 DATA 3,2,3,2,3,3,3,2,2,3,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10116 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10117 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10118 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10119 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,3
10120 DATA 3,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,3
10121 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,2,3
10122 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10123 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3
10124 DATA 3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3
10125 DATA 3,2,2,3,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10126 DATA 3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3
10127 DATA 3,2,3,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3
10128 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10129 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,3
10130 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,2,2,2,2,3,2,3
10131 DATA 3,2,2,2,2,2,3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,2,2,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,3
10132 DATA 3,2,2,2,3,3,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3
10133 DATA 3,2,2,2,3,2,2,2,3,2,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,3,2,3,2,2,3,2,2,3
10134 DATA 3,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,3
10135 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10136 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10140 REM___MIESTNOST 4___
10141 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10142 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10143 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10144 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3
10145 DATA 3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3
10146 DATA 3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3
10147 DATA 3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3
10148 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3
10149 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10150 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10151 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10152 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10153 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10154 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10155 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10156 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10157 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10158 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3,2,3
10159 DATA 3,2,3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3,2,3
10160 DATA 3,2,3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3,2,3
10161 DATA 3,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,2,3
10162 DATA 3,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3,2,3
10163 DATA 3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,3
10164 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,2,3
10165 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10166 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10200 REM---MIESTNOST 5.___
10210 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10211 DATA 3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10212 DATA 3,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10213 DATA 3,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10214 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10215 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10216 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10217 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10218 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10219 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3
10220 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10221 DATA 3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3
10222 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10223 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,3
10224 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,3,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10225 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,2,2,2,3,3,2,2,3,3,1,1,3,3,2,2,3
10226 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10227 DATA 3,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10228 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,3,3,3,3,2,2,3,3,1,1,1,3,3,2,3
10229 DATA 3,2,3,3,2,2,2,2,2,2,3,3,2,2,2,2,3,3,3,2,2,3,3,1,1,3,3,3,2,3
10230 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,3,2,2,2,3
10231 DATA 3,2,3,3,3,3,3,3,2,2,3,3,2,2,2,2,2,3,3,2,2,3,3,3,3,2,2,2,2,3
10232 DATA 3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3
10233 DATA 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
10234 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
10235 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
30000 FOR W=0 TO 200:BEEP W,10:NEXT W:PAPER 7:INK 0:CLEAR:PRINT AT 15,12"NARAZ !":STOP
30010 REM___PRECHOD DO DALSEJ MI.
30020 BEEP 10,10,10,10,100,100,200,200,200,200,10,10,10,10,10,80
30030 MIESTNOST=MIESTNOST+1:POCET=0
30035 IF MIESTNOST>5 THEN 32000
30040 GOTO 402
31000 PRINT AT 14,0;CHR$(31):BEEP 100,10
31001 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
31003 BEEP 200,200,100,200,200,100,200,10,255,10,156,255,255,255,12,12,12,12,36,69,58,98,45,85
31005 PAPER 0:INK 7
31010 PRINT AT 15,0"VASOU ULOHOHOU JE PREJST VSETKY",AT 16,0"SEKTORY (JE ICH 5),PRICOM"

31015 PRINT AT 17,0"NESMIETE NARAZIT DO PREKAZKY."
31020 PRINT AT 19,0;CHR$(3);"-PREKAZKA"
31025 BMOVE 0,167:BPLOT P$,1:PRINT AT 21,1"-PAVUK"
31030 PAPER 7:INK 0
31035 PRINT AT 23,0" COPYRIGHT:B.K.SOFTWARE '89 ";CHR$(2);" "
31040 PAPER 6:INK 0
31045 PRINT AT 25,4" ALL RIGHTS RESERVED! "

31047 PAPER 0:INK 7
31050 PRINT AT 27,4" STLACTE LUB.KLAVES ! ":BEEP 100,250
31060 R=KEY:IF R<>128 THEN RETURN
31065 GOTO 31060
32000 REM *** ZAVER ***
32001 CLEAR
32002 PAPER 0:INK 7
32003 RESTORE 32050
32005 SETCHAR 1 255,129,129,153,153,129,129,255
32006 SETCHAR 2 60,66,189,161,161,189,66,60
32010 FOR I=6 TO 25:FOR J=0 TO 31:PRINT AT I,J;CHR$(1):NEXT J,I
32015 SETCHAR 1 255,255,255,255,255,255,255,255
32016 PAPER 7:INK 0
32020 FOR I=8 TO 19:FOR J=2 TO 29:PRINT AT I,J;CHR$(1):BEEP 10,1:NEXT J,I:PAPER 0:INK 7
32025 DIM Z$(13)
32030 FOR I=1 TO 10:READ W$:Z$(I)=W$:NEXT I:GOTO 32090
32050 DATA"PRESLI STE VSETKY SEKTORY!"," "
32055 DATA"BOL TO DOBRY VYKON.RAD BY"
32060 DATA"SOM SA S VAMI ZOZNAMIL!"
32065 DATA"MOJA ADRESA JE:"," "

32070 DATA"BRANISLAV KAPUSNIK"
32075 DATA"KUZMICE 173"
32080 DATA"OKRES TOPOLCANY"
32085 DATA"     955 03"
32090 GOSUB 32091:GOTO 32105
32091 FOR I=1 TO 11
32100 PRINT AT I+8,3;Z$(I):NEXT I:RETURN
32105 FOR I=21 TO 23:FOR J=1 TO 30:BEEP 30,10:PRINT AT I,J;CHR$(1):NEXT J,I
32110 PAPER 7:INK 1:PRINT AT 22,6;"B.K.SOFTWARE '89 ";CHR$(2):BEEP 100,10
32125 PAPER 0:INK 7
32130 PRINT AT 28,6"STLACTE LUB.KLAVES !"

32140 BEEP 100,100,200,100,200,10,250,10,100,200,10,255
32145 PAPER 0
32150 FOR T=2 TO 7:INK T:GOSUB 32091
32160 FOR W=0 TO 3
32165 S=KEY:IF S<>128 THEN STOP
32170 NEXT W,T:GOTO 32150

READY
POKE 80H,0C3H

READY
LIST
10 CLEAR
20 PAPER 7:INK 0
30 PRINT AT 10,15;"LOADING"
40 KLOAD $ 10

READY
POKE 80H,0C3H
 144

READY
LIST
10 CLEAR
20 PRINT"KOTESOVSKY-BRUCE LEE"
30 SCALE 0,255,0,255
40 FOR I=1 TO 255 STEP 25
50 MOVE 0,I:DRAW 255,I
60 MOVE I,0:DRAW I,255
70 NEXT I
80 PRINT"PODARILO SA TO!!!!!!!!!!!!!!!!!"

READY
POKE 80H,0C3H
 144

READY
LIST
1 CLEAR
10 REM TURISTICKY SPRIEVODCA
20 PRINT AT 1,0;"********************************"
30 PRINT AT 2,6;"TURISTICKY SPRIEVODCA "

40 PRINT AT 3,13;"* TRIBEC *"
50 BEEP 70,100
60 SCALE 0,100,0,100
70 MOVE 0,20
80 DRAW 10,30
90 DRAW 30,20
100 DRAW 40,35
110 DRAW 45,30
120 DRAW 50,29
130 DRAW 60,28
140 DRAW 65,34
150 DRAW 70,35
160 DRAW 75,27
170 DRAW 80,21
180 DRAW 90,38
190 DRAW 100,30
200 FOR A=65 TO 70
210 BEEP A,90
220 BEEP A+2,100
230 NEXT A
240 WAIT 50
250 CLEAR
260 PRINT " TENTO PROGRAM TA OBOZNAMI S POHORIM TRIBEC A S MOZNOSTAMI TU-"
270 PRINT "RISTICKYCH VYSTUPOV NA NAJZAUJIMAVEJSIE MIESTA TOHTO POHORIA . "
280 PRINT "OBOZNAMI TA AJ S VYSKOVOU CLENITOSTOU NAJVYSSIEHO VRCHU - VEL- "
290 PRINT "KEHO TRIBCA A NAKRESLI ORIENTACNU MAPU."
300 PRINT
310 PRINT
320 PRINT
330 PRINT
340 PRINT
350 PRINT
360 PRINT
370 PRINT
380 PRINT
390 WAIT 50
400 CLEAR
410 PRINT AT 1,0;"********************************"

420 PRINT AT 3,1;"MOZNOST VOLBY:"
430 PRINT AT 5,2;"A-MAPA POHORIA"
440 PRINT AT 6,2;"B-VYSKOVA CLENITOST"
450 PRINT AT 7,2;"C-VSEOBECNE INFORMACIE"
460 PRINT
470 PRINT
480 PRINT
490 PRINT
500 BEEP 70,100
510 PRINT "STLAC PRISLUSNU KLAVESU !"
520 INPUT X$
530 IF X$="A" THEN GOSUB 1000
540 IF X$="B" THEN GOSUB 2000
550 IF X$="C" THEN GOSUB 3000
560 PRINT "STLACIL SI ZLU KLAVESU !!!"

570 BEEP 100,100
580 BEEP 200,50
590 CLEAR
600 GOTO 410
610 STOP
1000 REM MAPA
1010 CLEAR
1020 BEEP 70,100
1029 GOTO 1040
1030 GOSUB 5000
1040 CLEAR
1050 SETCHAR 1 170,85,170,85,170,85,170,85
1060 SETCHAR 2 0,0,60,60,60,60,0,0
1070 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
1080 X$=CHR$ (1)
1090 Y$=CHR$ (2)
1100 Z$=CHR$ (3)
1110 FOR I=27 TO 31
1120 PRINT AT 0,I;X$
1130 NEXT I
1140 PRINT AT 1,0;"VYSVETLIVKY :"
1150 FOR J=26 TO 31
1160 PRINT AT 1,J;X$
1170 NEXT J
1180 FOR K=25 TO 31
1190 PRINT AT 2,K;X$
1200 NEXT K
1210 PRINT AT 3,0;"A-JAVOROVY VRCH"
1220 FOR L=27 TO 31
1230 PRINT AT 3,L;X$
1240 NEXT L
1250 PRINT AT 4,0;"B-HRDOVICKA"
1260 PRINT AT 4,23;X$;Z$
1270 PRINT AT 4,28;X$;X$;X$;X$
1280 PRINT AT 5,0;"B-DEKANOVA CHATA"
1290 PRINT AT 5,22;X$;X$;X$;" ";Z$
1300 PRINT AT 5,28;X$;X$;X$;X$
1310 PRINT AT 6,0;"HRUSOVSKY HRAD"

1320 PRINT AT 6,23;X$;X$
1330 FOR M=26 TO 31
1340 PRINT AT 6,M;X$;
1345 NEXT M
1350 PRINT AT 7,0;"E-VELKY TRIBEC"
1360 PRINT AT 7,21;X$;Z$
1370 FOR N=23 TO 31
1380 PRINT AT 7,N;X$
1390 NEXT N
1400 PRINT AT 8,0;"F-CIERNY HRAD"
1410 PRINT AT 8,19;Z$
1420 FOR O=21 TO 31
1430 PRINT AT 8,O;X$
1440 NEXT O
1450 PRINT AT 9,0;"G-ZUBRIA OBORA"
1460 FOR P=20 TO 24
1470 PRINT AT 9,P;X$
1480 NEXT P
1490 PRINT AT 9,25;"A";X$;X$;X$;X$;Z$;X$
1510 PRINT AT 10,0;"H-JELENEC"
1520 PRINT AT 10,17;Z$;"B";X$;"C";X$;X$;X$;X$;Y$;X$;X$;X$;X$;X$;"D"

1530 PRINT AT 11,0;" HRAD GYMES"
1540 PRINT AT 11,18;Y$;X$;Y$
1550 FOR R=21 TO 30
1560 PRINT AT 11,R;X$
1570 NEXT R
1580 PRINT AT 11,31;Y$
1590 PRINT AT 12,0;"I-ZIBRICA"
1600 PRINT AT 12,16;Z$
1610 PRINT AT 12,18;X$;X$;"E";X$;X$;"F"
1620 FOR S=24 TO 31
1630 PRINT AT 12,S;X$
1640 NEXT S
1650 PRINT AT 13,0;"J-ZOBOR"
1660 PRINT AT 13,18;X$;X$;Y$;X$;X$;Y$
1670 FOR T=24 TO 31
1680 PRINT AT 13,T;X$
1690 NEXT T
1700 PRINT AT 14,16;Z$
1710 FOR U=17 TO 25
1720 PRINT AT 14,U;X$
1730 NEXT U
1740 PRINT AT 15,16;Z$
1750 FOR V=17 TO 23
1760 PRINT AT 15,V;X$
1770 NEXT V
1780 PRINT AT 14,26;"G";X$;X$;" ";X$;X$
1790 PRINT AT 15,24;Z$;X$;Y$;X$
1800 PRINT AT 15,31;X$
1810 FOR Z=15 TO 23
1820 PRINT AT 16,Z;X$
1830 NEXT Z
1840 PRINT AT 16,26;X$
1850 FOR A=14 TO 23
1860 PRINT AT 17,A;X$
1870 NEXT A
1880 PRINT AT 17,25;X$;X$
1890 PRINT AT 18,10;Z$
1900 FOR B=15 TO 23
1910 PRINT AT 18,B;X$
1920 NEXT B
1930 PRINT AT 19,13;Z$
1940 FOR C=15 TO 17
1950 PRINT AT 19,C;X$
1960 FOR D=19 TO 22
1970 PRINT AT 19,D;X$
1980 NEXT D
1990 PRINT AT 20,14;X$;X$;X$;"H"

2000 PRINT AT 20,20;Z$;X$
2010 PRINT AT 21,13;X$;X$;X$;X$;Y$;X$;X$
2020 PRINT AT 22,12;X$;X$;X$;" ";X$;X$
2030 PRINT AT 23,12;Z$;" ";X$
2040 PRINT AT 23,20;"LEGENDA :"
2050 PRINT AT 24,12;X$;X$;"I";" ";Z$
2060 PRINT AT 25,11;X$;"J";X$;Y$
2070 PRINT AT 25,20;X$;" LES"

2080 PRINT AT 26,10;Z$;" ";Y$;X$
2090 PRINT AT 27,11;Z$;Z$;Z$;Z$
2100 PRINT AT 27,20;Y$;" ZAUJIMAVE"
2110 PRINT AT 28,11;Z$;Z$;Z$;Z$
2120 PRINT AT 28,22;"MIESTO"
2130 PRINT AT 29,4;"NITRA"
2140 FOR E=9 TO 15
2150 PRINT AT 29,E;Z$
2160 NEXT E
2170 PRINT AT 29,20;Z$;" OBEC,MESTO"
2180 FOR F=9 TO 16
2190 PRINT AT 30,F;Z$
2200 NEXT F
2210 PRINT AT 31,10;Z$;
2220 PRINT AT 31,13;Z$;Z$;Z$
2230 WAIT 50

READY
POKE 80H,0C3H
 144

READY
LIST
1 CLEAR
10 REM TURISTICKY SPRIEVODCA
20 PRINT AT 1,0;"********************************"

30 PRINT AT 2,6;"TURISTICKY SPRIEVODCA "
40 PRINT AT 3,13;"* TRIBEC *"
50 BEEP 70,100
60 SCALE 0,100,0,100
70 MOVE 0,20
80 DRAW 10,30
90 DRAW 30,20
100 DRAW 40,35
110 DRAW 45,30
120 DRAW 50,29
130 DRAW 60,28
140 DRAW 65,34
150 DRAW 70,35
160 DRAW 75,27
170 DRAW 80,21
180 DRAW 90,38
190 DRAW 100,30
200 FOR A=65 TO 70
210 BEEP A,90
220 BEEP A+2,100
230 NEXT A
240 WAIT 50
250 CLEAR
260 PRINT " TENTO PROGRAM TA OBOZNAMI S POHORIM TRIBEC A S MOZNOSTAMI TU-"
270 PRINT "RISTICKYCH VYSTUPOV NA NAJZAUJIMAVEJSIE MIESTA TOHTO POHORIA . "
280 PRINT "OBOZNAMI TA AJ S VYSKOVOU CLENITOSTOU NAJVYSSIEHO VRCHU - VEL- "
290 PRINT "KEHO TRIBCA A NAKRESLI ORIENTACNU MAPU."

300 PRINT
310 PRINT
320 PRINT
330 PRINT
340 PRINT
350 PRINT
360 PRINT
370 PRINT
380 PRINT
390 WAIT 50
400 CLEAR
410 PRINT AT 1,0;"********************************"
420 PRINT AT 3,1;"MOZNOST VOLBY:"
430 PRINT AT 5,2;"A-MAPA POHORIA"
440 PRINT AT 6,2;"B-VYSKOVA CLENITOST"
450 PRINT AT 7,2;"C-VSEOBECNE INFORMACIE"
460 PRINT
470 PRINT
480 PRINT
490 PRINT
500 BEEP 70,100
510 PRINT "STLAC PRISLUSNU KLAVESU !"

520 INPUT X$
530 IF X$="A" THEN GOSUB 1000
540 IF X$="B" THEN GOSUB 3000
550 IF X$="C" THEN GOSUB 3000
560 PRINT "STLACIL SI ZLU KLAVESU !!!"
570 BEEP 100,100
580 BEEP 200,50
590 CLEAR
600 GOTO 410
610 STOP
1000 REM MAPA
1010 CLEAR
1020 BEEP 70,100
1029 GOTO 1040
1030 GOSUB 5000
1040 CLEAR
1050 SETCHAR 1 170,85,170,85,170,85,170,85
1060 SETCHAR 2 0,0,60,60,60,60,0,0
1070 SETCHAR 3 255,255,255,255,255,255,255,255
1080 X$=CHR$ (1)
1090 Y$=CHR$ (2)
1100 Z$=CHR$ (3)
1110 FOR I=27 TO 31
1120 PRINT AT 0,I;X$
1130 NEXT I
1140 PRINT AT 1,0;"VYSVETLIVKY :"
1150 FOR J=26 TO 31
1160 PRINT AT 1,J;X$
1170 NEXT J
1180 FOR K=25 TO 31
1190 PRINT AT 2,K;X$
1200 NEXT K
1210 PRINT AT 3,0;"A-JAVOROVY VRCH"

1220 FOR L=27 TO 31
1230 PRINT AT 3,L;X$
1240 NEXT L
1250 PRINT AT 4,0;"B-HRDOVICKA"
1260 PRINT AT 4,23;X$;Z$
1270 PRINT AT 4,28;X$;X$;X$;X$
1280 PRINT AT 5,0;"B-DEKANOVA CHATA"
1290 PRINT AT 5,22;X$;X$;X$;" ";Z$
1300 PRINT AT 5,28;X$;X$;X$;X$
1310 PRINT AT 6,0;"HRUSOVSKY HRAD"
1320 PRINT AT 6,23;X$;X$
1330 FOR M=26 TO 31
1340 PRINT AT 6,M;X$;
1345 NEXT M
1350 PRINT AT 7,0;"E-VELKY TRIBEC"
1360 PRINT AT 7,21;X$;Z$
1370 FOR N=23 TO 31
1380 PRINT AT 7,N;X$
1390 NEXT N
1400 PRINT AT 8,0;"F-CIERNY HRAD"

1410 PRINT AT 8,19;Z$
1420 FOR O=21 TO 31
1430 PRIN