_____Vzorové príklady ~ TlakVzorec, veličiny a jednotky:

p = F / S

p [Pa], [N/m2]
F [N]
S [m2]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.
Vypočítaj, aký veľký tlak na podložku vyvolá sila 2 000 N pôsobiaca na ploche s obsahom 125 dm2!

Zápis:
F = 2 000 N
S = 125 dm2 = 1,25 m2
p = ? Pa
 
Vzorec:
p = F / S

Výpočet: 
p = 2 000 / 1,25
p =  1 600 Pa = 1,6 kPa
 
Odpoveď:
Sila vyvolá na podložku tlak 1,6 kPa.

Poznámka:
Veľkosť obsahu plochy musíme do vzorca dosadiť v metroch štvorcových,
preto tá premena obsahu v zápise 
Platí: 1 Pa = 1N / 1m2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.
Vypočítaj, aký veľký tlak na podložku vyvolá sila 50 N pôsobiaca na ploche s obsahom 25 cm2!

Zápis:
F = 50 N
S = 25 cm2 = 0,0025 m2
p = ? Pa
 
Vzorec:
p = F / S

Výpočet: 
p = 50 / 0,0025
p =  20 000 Pa = 20 kPa
 
Odpoveď:
Sila vyvolá na podložku tlak 20 kPa.

Poznámka:
Veľkosť obsahu plochy musíme do vzorca dosadiť v metroch štvorcových,
preto tá premena obsahu v zápise 
Platí: 1 Pa = 1N / 1m2