VýkonJe to podiel práce W a času t za aký sa táto práca vykonala.
Vyjadruje množstvo práce vykonanej za jednotku času.

Názov:       výkon
Značka:     P (power)
Jednotka:  W (watt)

Napr.: P = 100 W

Jednotka výkonu je pomenovaná podľa Jamesa Watta (1736 - 1819).

P = W : t1 W = 1 J : 1 s
1 W = 1 J / 1 s


Násobky:

1 kW = 1 000 W
1 MW = 1 000 kW = 1 000 000
W

Ak poznáme výkon a čas, koľko trvalo vykonanie práce, vieme vypočítať veľkosť vykonanej práce:

W = P . t

Teda dostávame, že

1 J = 1 W . 1 s
1 J = 1 Ws (wattsekunda)


V energetike sa používajú väčšie jednotky, napríklad 1 kWh (kilowatt hodina)
Platí:
1 kWh = 3,6 MJ