Práca na naklonenej rovine a kladkeJednoduché stroje na uľahčenie práce: naklonená rovina, páka, kladka, kladkostroj, ...

Naklonená rovina: 
Ak zmenšíme uhol naklonenej roviny (jej predĺžením), zmenšuje sa aj veľkosť sily, ktorá koná prácu, ale na teleso musí zasa pôsobiť
po dlhšej dráhe s.
Vykonáme rovnako veľkú prácu!
Použitím naklonenej roviny prácu nezmenšíme, iba si ju uľahčíme
(zmenšením veľkosti potrebnej sily,
ale zasa ňou musíme pôsobiť po väčšej dráhe s).
 

Platí:

F1 . h = F2 . s
    W1 = W2

 
Pevná kladka:

Koleso, ktoré sa otáča okolo pevnej osi. Po obvode má žľab pre lano.
Výhoda: Predmety je ľahšie ťahať ako dvíhať.
Môžeme použiť hmotnosť vlastného tela.
Použitie: stavby, súčasť strojov, posilňovne, ...
Vykonáme rovnako veľkú prácu!
Použitím pevnej kladky prácu nezmenšíme,
iba si ju uľahčíme (zmenou smeru pôsobenia sily).
 Kladkostroj

Kombinácia pevnej a voľnej kladky. Znižuje veľkosť potrebnej sily pôsobiacej pri dvíhaní bremien.
Vykonáme rovnako veľkú prácu!
Použitím kladkostroja prácu nezmenšíme, iba si ju uľahčíme (zmenšením veľkosti potrebnej sily,

ale zasa ňou musíme pôsobiť po väčšej dráhe s, teda potiahneme väčší kus lana).