_____Vzorové príklady ~ Mechanická prácaVzorec, veličiny a jednotky:

W = F . s

F [N]
s  [m]
W [J]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.

Vypočítaj, akú veľkú prácu vykonáme, ak na teleso pôsobíme silou 150 N a posunieme ho po dráhe 4 m!

Zápis:
F = 150 N
s = 4 m
W = ? J

Vzorec:
W = F . s

Výpočet:
W = 150 . 4
W = 600 J

Odpoveď:

Vykonáme prácu 600 J.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.

Vypočítaj, akú veľkú prácu vykonáme, ak na teleso pôsobíme silou 1,5 kN a posunieme ho po dráhe 400 cm!

Zápis:
F = 1,5 kN = 1 500 N
s = 400 cm = 4 m
W = ? J

Vzorec:
W = F . s

Výpočet:
W = 1 500 . 4
W = 6 000 J

Odpoveď:

Vykonáme prácu 6 000 J.

Poznámka:
Silu máme zadanú v kN, dráhu v cm. Do vzorca musíme dosadiť silu v newtonoch a dráhu v metroch.
Preto tie premeny sily a dráhy v zápise


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 3.


Vypočítaj, akú veľkú prácu vykonáme, ak na teleso pôsobíme silou
0,003 MN a posunieme ho po dráhe 5 000 mm!


Zápis:
F = 0,003 MN = 3 000 N
s = 5 000 mm = 5 m
W = ? J

Vzorec:
W = F . s

Výpočet:
W = 3 000 . 5
W = 15 000 J


Odpoveď:

Vykonáme prácu 15 000 J.

Poznámka:
Silu máme zadanú v MN, dráhu v mm. Do vzorca musíme dosadiť silu v newtonoch a dráhu v metroch.
Preto tie premeny sily a dráhy v zápise
0,003 MN = 3 kN = 3 000 N