Mechanická prácaJe to fyzikálna veličina.

Názov:      práca
Značka:     W (work)
Jednotka:  [J] (joule)

Napr.:     W = 700 J

Násobky:

1 kJ = 1 000 J
1 MJ = 1 000 kJ = 1 000 000 J

Z fyzikálneho hľadiska konáme prácu, keď pôsobíme na nejaké teleso silou F a posunieme ho po dráhe s.


 
W = F . s
 
F [N]:    sila pôsobiaca v smere pohybu telesa
s [m]:    dráha, o ktorú sa teleso posunie
W [J]:    práca

1 J = 1 N . 1 m

Prácu 1 J vykonáme, keď na teleso pôsobíme silou 1 N a posunieme ho po dráhe 1 m.

Silu F, ktorá nepôsobí v smere pohybu telesa (napr.: ťaháme sánky) rozložíme na dve sily, ktoré pôsobia v navzájom kolmých smeroch a jedna z nich pôsobí v smere pohybu telesaF = F1 + F2
Prácu koná zložka F1, ktorá pôsobí v smere pohybu telesa.