_____Vzorové príklady ~ Dráha pohybuVzorec, veličiny a jednotky:

s = v . t

s [m], [km], ...
t  [s], [min], [h], ...
v [m/s], [km/h], [km/s], [m/min], ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.

Cyklista sa pohybuje rýchlosťou 30 km/h. Vypočítaj, akú dráhu prejde za pol hodiny!

Zápis:
v = 30 km/h
t = 0,5 h
s = ? km

Vzorec:
s = v . t

Výpočet:
s = 30 . 0,5
s = 15 km

Odpoveď:

Cyklista prejde dráhu 15 km.

Poznámka:

Rýchlosť máme zadanú v km/h, čas v h.
V menovateli jednotky rýchlosti musí byť rovnaká jednotka času ako tá,
v ktorej máme zadaný čas.
V našom prípade je to hodina, h.
Dráhu dostaneme následne v takej jednotke, aká je pri jednotke rýchlosti v čitateli.
V našom prípade je to kilometer, km 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.


Automobil sa pohybuje rýchlosťou 120 km/h. Vypočítaj, akú dráhu prejde za 45 minút!

Zápis:
v = 120 km/h
t = 45 min = 45/60 h = 0,75 h
s = ? km

Vzorec:
s = v . t

Výpočet:
s = 120 . 0,75
s = 90 km

Odpoveď:
Automobil prejde dráhu 90 km.

Poznámka:
Rýchlosť máme zadanú v km/h, čas v minútach, min.
V menovateli jednotky rýchlosti musí byť rovnaká jednotka času ako tá, v ktorej máme zadaný čas.
V našom prípade je to minúta, min. Preto si čas premeníme na hodiny, h.
Dráhu dostaneme následne v takej jednotke, aká je pri jednotke rýchlosti v čitateli.
V našom prípade je to kilometer,
km 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 3.


Automobil sa pohybuje rýchlosťou 72 km/h. Vypočítaj, akú dráhu prejde za 25 sekúnd!

Zápis:

v = 72 km/h = 72 : 3,6 m/s = 20 m/s
t = 25 s
s = ? m

Vzorec:
s = v . t

Výpočet:
s = 20 . 25
s = 500 m

Odpoveď:
Automobil prejde dráhu 500 m.

Poznámka:
Rýchlosť máme zadanú v km/h, čas v sekundách, s.
V menovateli jednotky rýchlosti musí byť rovnaká jednotka času ako tá, v ktorej máme zadaný čas.
V našom prípade je to sekunda, s.
Preto si rýchlosť premeníme na m/s.
Dráhu dostaneme následne v takej jednotke, aká je pri jednotke rýchlosti v čitateli.
V našom prípade je to meter,