_____Vzorové príklady ~ Rýchlosť pohybuVzorec, veličiny a jednotky:

v = s : t
v = s / t

s [m], [km], ...
t  [s], [min], [h], ...
v [m/s], [km/h], [km/s], [m/min], ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.

Automobil prešiel za 45 minút vzdialenosť 60 000 metrov. Vypočítaj jeho rýchlosť v km/h!

Zápis:
t = 45 min = 45/60 h = 0,75 h
s = 60 000 m = 60 km
v = ? km/h

Vzorec:
v = s : t

Výpočet:
v = 60 : 0,75
v = 80 km/h

Odpoveď:
Rýchlosť automobilu je 80 km/h.

Poznámka:
Rýchlosť máme vypočítať v km/h,
preto si premeníme dráhu na kilometre
a čas na hodiny v zápise


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.


Automobil prešiel za 5 minút vzdialenosť 7,5 km. Vypočítaj jeho rýchlosť v m/s a potom ju premeň na km/h!

Zápis:
t = 5 min = 5 . 60 s = 300 s
s = 7,5 km = 7 500 m
v = ? m/s

Vzorec:
v = s : t

Výpočet:
v = 7 500 : 300
v = 25 m/s
v = 25 m/s = 25 . 3,6 km/h = 90 km/h

Odpoveď:
Rýchlosť automobilu je 25 m/s = 90 km/h.


Poznámka:
Rýchlosť máme vypočítať najskôr v m/s,
preto si premeníme dráhu na metre
a čas na sekundy v zápise.
Následne premeníme m/s na km/h:
1 m/s = 3,6 km/h