Rýchlosť pohybuJe to podiel dráhy a času.

Názov:       rýchlosť
Značka:     v
Jednotka:  [m/s], [km/h], [km/s], …
(záleží, v akých jednotkách vyjadríme dráhu a čas)

 

Napr.: v = 80 km/h

 
Vzorec:
v = s : t
Premeny jednotiek rýchlosti [m/s] na [km/h]:

Pozor!

1 m/s > 1 km/h


1 m/s = 3 600 m/h = 3,6 km/h

1 m/s = 3,6 km/h 


 >>> NÁSOBÍME >>>

 m/s

 3,6

 km/h

 <<< DELÍME <<<

Tachometer: prístroj na meranie okamžitej rýchlosti auta, bicykla,...

Priemerná rýchlosť vp

Počítame ju pre nerovnomerný pohyb telesa.

Priemerná rýchlosť vp nie je priemerom rýchlostí!
Priemerná rýchlosť vp je podiel celkovej dráhy a celkového času pohybu.
Je to rýchlosť, ktorou keby sa teleso pohybovalo, tak by príslušnú dráhu prešlo za taký istý čas ako pri jeho nerovnomernom pohybe.