Pohyb rovnomerný a nerovnomernýPodľa toho, aké dráhové úseky prejde teleso za rovnaké časové úseky delíme pohyb na:

  • rovnomerný (rovnaké časové úseky, rovnaké dráhové úseky)
  • nerovnomerný (rovnaké časové úseky, rôzne dráhové úseky)

Nerovnomerný pohyb ešte delíme na:

  • zrýchlený (rýchlosť sa zväčšuje)
  • spomalený (rýchlosť sa zmenšuje)    Pohyb

    Rýchlosť pohybu


  

   rovnomerný
 

 
     stála (konštantná)

  

   nerovnomerný
    zrýchlený


     zväčšuje sa
    spomalený


     zmenšuje sa