Tlak v kvapalináchHydrostatický tlak: tlak v kvapalinách.
Jeho príčinou je gravitačné pôsobenie Zeme na kvapalinu.
Vrstvy kvapaliny na seba tlačia => s narastajúcou hĺbkou sa hydrostatický tlak zväčšuje. 

Názov:     hydrostatický tlak
Značka:    ph
Jednotka: [Pa]

Napr.:   ph = 500 Pa

Hydrostatický tlak je priamo úmerný:


Hĺbke h:      ph ~ h
Hustote kvapaliny ρk:          ph ~ ρk
Gravitačnému zrýchleniu g:    ph ~ g

Vzorec na výpočet hydrostatického tlaku:


ph = h . ρk . g

h [m]   ....................... hĺbka
ρk [kg/m3 ................ hustota kvapaliny
g [N/kg]  .................... gravitačné zrýchlenie

Pre našu Zem platí: g = 9,81 N/kg ≐ 10 N/kgTlaková sila v kvapalinách pôsobí kolmo na steny nádoby a aj na ktorúkoľvek plochu vnútri kvapaliny.
Keď sa ponoríme do vody, pociťujeme účinky hydrostatického tlaku na naše telo.