Sily pôsobiace v kvapalináchVodorovná hladina kvapaliny je spôsobená gravitačnou silou Zeme.
Častice kvapaliny sa posúvajú na nižšie položené miesta až sa ustália a vytvoria vodorovnú hladinu.
Využitie: vodováha.

Kvapaliny sú nestlačiteľné.
Využitie: prenos sily v kvapalinách, hydraulické zariadenia.
 
Pascalov zákon: Ak na kvapalinu pôsobí vonkajšia sila, tlak v každom mieste kvapaliny stúpne o rovnakú hodnotu.
Telesá sú v kvapalinách „nadľahčované“. Spôsobuje to vztlaková sila.

 
Vztlaková sila: Fvz
 
Fvz = V . ρk . g
 
Fvz [N]
V [m3] ............ objem ponorenej časti telesa
ρk [kg/m3] ..... hustota kvapaliny
g [N/kg] ......... gravitačné zrýchlenie
 
Archimedov zákon: Na teleso pôsobí v kvapaline vztlaková sila, ktorá je rovnako veľká ako gravitačná sila pôsobiaca na objem kvapaliny vytlačenej ponorenou časťou telesa.