Ťažisko telesa a jeho určenieŤažisko telesa (T): bod, v ktorom akoby sa sústredila celá hmotnosť telesa.
Jeho poloha závisí od rozloženia látky v telese.
Zaznačujeme do neho pôsobisko gravitačnej sily, ktorá pôsobí na teleso.
Každé teleso má práve jedno ťažisko.

 
Ťažisko telesa môže byť:
  • v telese (kocka, štvorec, kruh,... plné telesá)
  • mimo telesa (pneumatika, obruč,... duté telesá)

Rovnorodé telesá majú ťažisko v „geometrickom strede“.
Nerovnorodé zasa bližšie k tej časti, kde sú „hustejšie

Stabilita telesa: schopnosť telesa odolávať prevráteniu sa.
Čím sa nachádza ťažisko telesa bližšie k podložke (nižšie), tým je teleso stabilnejšie (ťažšie sa prevráti).
Telesá podopreté/zavesené v ťažisku sú v rovnováhe.
Ak teleso voľne zavesíme, tak ťažisko sa nachádza zvislo pod bodom závesu.