Výmena teplaTermoskop: predchodca teplomera. Zostrojil ho Galileo Galilei (1564 - 1642).
Nemal stupnicu. Zisťoval len zmenu teploty. Napríklad, či je dnes vyššia teplota ako včera.
Tepelná výmena: Teplo sa šíri vždy od teplejšieho telesa ku chladnejšiemu.Teplomer (kvapalinový): je založený na princípe výmeny tepla medzi telesom a nádobkou teplomeru s ortuťou (liehom).