Teplo

Teplota (t): vyjadruje stav telesa.
Teplo (Q): vyjadruje množstvo energie, ktoré teleso odovzdá/prijme pri tepelnej výmene.

TEPLOTA:

Názov:      teplota
Značka:     t
Jednotka:  [°C]   (stupeň Celsia)

Napr.:  t = 20 °C

(teplota telesa je 20 stupňov Celsia)

TEPLO:


Názov:   teplo
Značka:  Q
Jednotka: [J]   (Joule) [džaul]

Napr.: Q = 500 J

(teleso prijalo teplo 500 džaulov)


Teleso:
  • Prijalo teplo (chladnejšie): značíme znamienkom plus (+) .... Q = 300 J
  • Odovzdalo teplo (teplejšie): značíme znamienkom mínus (-) ... Q = - 200 J