_____Vzorové príklady ~ Hydrostatický tlakVzorec, veličiny a jednotky:

ph = h . ρk . g

ph [Pa]
h [m]
ρk [kg/m3]
g [N/kg]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.
Vypočítaj, aký veľký hydrostatický tlak je 80 decimetrov pod hladinou vody!
(Hustota vody je 1 000 kg/m3, gravitačné zrýchlenie je 10 N/kg)

Zápis:
h = 80 dm = 8 m
ρk = 1 000 kg/m3
g = 10 N/kg
ph = ? Pa
 
Vzorec:
ph = h . ρk . g

Výpočet: 
ph = 8 . 1 000 . 10
ph = 80 000 Pa
 
Odpoveď:
Veľkosť hydrostatického tlaku je 80 000 Pa.

Poznámka:
Hĺbku musíme do vzorca dosadiť v metroch,
preto tá premena hĺbky v zápise   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.
Vypočítaj, aký veľký hydrostatický tlak je 12 metrov pod hladinou mora!
(Hustota morskej vody je 1,035 g/cm3, gravitačné zrýchlenie je 10 N/kg)

Zápis:
h = 12 m
ρk = 1,035 g/cm3 = 1 035 kg/m3
g = 10 N/kg
ph = ? Pa
 
Vzorec:
ph = h . ρk . g

Výpočet: 
ph = 12 . 1 035 . 10
ph = 124 200 Pa
 
Odpoveď:
Veľkosť hydrostatického tlaku je 124 200 Pa.

Poznámka:
Hustotu musíme do vzorca dosadiť v kilogramoch na meter kubický,
preto tá premena hustoty v zápise