_____Vzorové príklady ~ Vztlaková silaVzorec, veličiny a jednotky:

Fvz = V . ρk . g

Fvz [N]
V [m3]
ρk [kg/m3]
g [N/kg]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.
Na vode pláva kmeň stromu. Objem jeho ponorenej časti je 600 litrov. Vypočítaj veľkosť vztlakovej sily, ktorá na kmeň pôsobí!
(Hustota vody je 1 000 kg/m3, gravitačné zrýchlenie je 10 N/kg)

Zápis:
V = 600 l = 600 dm3 = 0,6 m3
ρk = 1 000 kg/m3
g = 10 N/kg
Fvz = ? N
 
Vzorec:
Fvz = V . ρk . g

Výpočet: 
Fvz = 0,6 . 1 000 . 10
Fvz = 6 000 N
 
Odpoveď:
Veľkosť vztlakovej sily, ktorá pôsobí na kmeň stromu je 6 000 N.

Poznámka:
Veľkosť objemu ponorenej časti musíme do vzorca dosadiť v metroch kubických,
preto tá premena objemu v zápise   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.
Na mori pláva bója. Objem jej ponorenej časti je 50 litrov. Vypočítaj veľkosť vztlakovej sily, ktorá na bóju pôsobí!
(Hustota morskej vody je 1,035 g/cm3, gravitačné zrýchlenie je 10 N/kg)

Zápis:
V = 50 l = 50 dm3 = 0,05 m3
ρk = 1,035 g/cm3 = 1 035 kg/m3
g = 10 N/kg
Fvz = ? N
 
Vzorec:
Fvz = V . ρk . g

Výpočet: 
Fvz = 0,05 . 1 035 . 10
Fvz = 517,5 N ≐ 518 N
 
Odpoveď:
Veľkosť vztlakovej sily, ktorá pôsobí v mori na bóju je 518 N.

Poznámka:
Veľkosť objemu ponorenej časti musíme do vzorca dosadiť v metroch kubických
a hustotu kvapaliny v kilogramoch na meter kubický, preto tie premeny v zápise