_____Vzorové príklady ~ Moment silyVzorec, veličiny a jednotky:

M = F . r

M [N.m]
F [N]
r [m]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.
Vypočítaj veľkosť momentu sily, ak sila veľkosti 300 N pôsobí na ramene dlhom 1 500 milimetrov!

Zápis:
F = 300 N
r = 1 500 mm = 1,5 m
M = ? N.m
 
Vzorec:
M = F . r

Výpočet: 
M = 300 . 1,5
M = 450 N.m
 
Odpoveď:
Veľkosť momentu sily je 450 N.m.

Poznámka:
Veľkosť ramena sily musíme do vzorca dosadiť v metroch,
preto tá premena dĺžky ramena sily v zápise 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.
Vypočítaj veľkosť momentu sily, ak sila veľkosti 500 N pôsobí na ramene dlhom 70 centimetrov!

Zápis:
F = 500 N
r = 70 cm = 0,7 m
M = ? N.m
 
Vzorec:
M = F . r

Výpočet: 
M = 500 . 0,7
M = 350 N.m
 
Odpoveď:
Veľkosť momentu sily je 350 N.m.

Poznámka:
Veľkosť ramena sily musíme do vzorca dosadiť v metroch,
preto tá premena dĺžky ramena sily v zápise