_____Vzorové príklady ~ Gravitačná silaVzorec, veličiny a jednotky:

Fg = m . g

Fg [N]
m [kg]
g [N/kg]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 1.
Vypočítaj veľkosť gravitačnej sily, ktorou priťahuje naša Zem teleso s hmotnosťou 0,052 tony!
(Gravitačné zrýchlenie: 10 N/kg)

Zápis:
m = 0,052 t = 52 kg
g = 10 N/kg
Fg = ? N

Vzorec:
Fg = m . g

Výpočet: 
Fg = 52 . 10
Fg = 520 N
 
Odpoveď:
Naša Zem priťahuje teleso gravitačnou silou veľkosti 520 N.

Poznámka:
Hmotnosť musíme do vzorca dosadiť v kilogramoch,
preto tá premena hmotnosti v zápise 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Príklad 2.
Vypočítaj veľkosť gravitačnej sily, ktorou priťahuje naša Zem teleso s hmotnosťou 48 000 gramov!
(Gravitačné zrýchlenie: 10 N/kg)

Zápis:
m = 48 000 g  = 48 kg
g = 10 N/kg
Fg = ? N

Vzorec:
Fg = m . g

Výpočet: 
Fg = 48 . 10
Fg = 480 N
 
Odpoveď:
Naša Zem priťahuje teleso gravitačnou silou veľkosti 480 N.

Poznámka:
Hmotnosť musíme do vzorca dosadiť v kilogramoch,
preto tá premena hmotnosti v zápise