Inštalácia programovacieho jazyka PythonProgramovací jazyk Python nainštalujeme veľmi jednoducho.
Všetko potrebné [vývojové prostredie IDLE (Python GUI) + samotný interpreter jazyka Python] nájdeme na adrese:

www.python.org

Inštalačný súbor vhodný pre konkrétny operačný systém je v časti Downloads.