Minimálny základ pre spustenie grafickej plochyMinimálny základ pre spustenie grafickej plochy:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas()
canvas.pack()


Pokiaľ chceme zadefinovať grafickú plochu určitých, konktétnych rozmerov, použijeme parametre width a height:

canvas = tkinter.Canvas(width=800, height=600)


Takto zadefinujeme grafickú plochu rozmerov 800x600:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(width=800, height=600)
canvas.pack()


Ak chceme nastaviť aj farbu pozadia grafickej plochy, použijeme parameter background:

canvas = tkinter.Canvas(width=800, height=600, background = 'white')


Príklad nastavenia grafickej plochy s rozmermi 1024x768 s bielym pozadím:

import tkinter

canvas = tkinter.Canvas(width=1024, height=768, background = 'white')
canvas.pack()