Ako na prezentáciePrezentácie môžeme rozdeliť do skupín podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa toho, či ich bude niekto prezentovať osobne pred poslucháčmi alebo nie, akej skupine poslucháčov sú určené (inak vyzerá prezentácia o jadrovom reaktore na vedeckej konferencii a inak na popularizačnej prednáške pre žiakov ZŠ) a podobne.
Každopádne, treba dodržiavať nejaké základné zásady pri tvorbe prezentácie: 

  • Prezentácia má mať čo najmenej textu a čo najviac obrázkov.
  • Autor prezentácie má danej téme rozumieť na úrovni, na ktorej informácie prezentuje (nedáva tam texty z vysokoškolských učebníc, pričom je žiakom ZŠ a dané poznatky sú momentálne nad jeho úrovňou chápania a ani "nevie o čom píše a hovorí").
  • Vzhľad prezentácie má byť "jednoliaty". To znamená pozadie má byť na každej snímke rovnaké, nepoužívame rôzne vzhľady na jednotlivých snímkach len preto, že existujú. To isté platí aj o písme.
  • Efekty a prechody taktiež používať "s mierou".
  • Celú štruktúru prezentácie si treba vopred premyslieť a nepridávať tam informácie a snímky chaoticky systémom "aj toto tam dám".
  • Prvá snímka by mala obsahovať nadpis, názov prezentácie (prípadne aj podnadpis), meno autora, dátum (rok). Potom nasleduje samotná prezentácie. Počet snímkov voliť tak isto "s mierou".
  • Nakoniec by malo nasledovať poďakovanie za pozornosť a použité zdroje: stránky, z ktorých autor čerpal informácie, zdroje, odkiaľ použil obrázky, videá...

Ako na to prakticky?

Ideálne je vytvoriť si priečinok na ploche, kde sústredíme materiál k samotnej prezentácii (obrázky, text) a bude obsahovať aj samotný súbor prezentácie. Ten vytvoríme jednoducho kliknutím pravým tlačidlom myši v danom priečinku a zvolíme Nový/Prezentácia programu Microsoft PowerPoint (záleží, samozrejme od verzie OS a balíka Microsoft Office).

Textové informácie je ideálne vkladať najskôr do textového súboru (Poznámkového bloku). Má to jednu veľkú, neoceniteľnú výhodu: vložením textu z nejakej stránky (prípadne z dokumentu programu Word) do Poznámkového bloku sa stratí formátovanie, ako je farba písma, rez písma a podobne. Vznikne nám "čistý text". A do samotnej prezentácie text kopírujeme odtiaľ. Zabezpečíme si tým, že na rôznych snímkach nebudeme mať rôzne písmo a podobne.

Obrázky je tiež ideálne najskôr vložiť do pripraveného priečinku a vhodne si ich pomenovať (premenovať), aby sme sa v nich pri ich vkladaní do prezentácie "vyznali". Pri ukladaní obrázku z internetu a jeho premenovaní [pri Uložiť ako (Save as)] si zabezpečíme aj to, že pri ďalšom obrázku, ktorý ukladáme, sa ich názvy "nebudú biť" a systém nevyhlási, že obrázok s takým názvom tam už máme.

Samotný vzhľad prezentácie je vhodné si premyslieť už na začiatku a nie nad ním "špekulovať na konci". Pretože potom sa stane, že daný text má byť napríklad v nejakom rámiku a zrazu je ho veľa a bude zasahovať mimo požadovanú oblasť a podobne.
 
Prezentáciu je vhodné uložiť pod svojím menom a názvom (prípadne tam dáme aj vyučovací predmet), aby sme ju v prípade väčšieho počtu prezentácií na danom mieste ľahko našli. Ten si môžeme zvoliť už pri vytváraní samotného súboru prezentácie, napríklad:
 
Janko Hraško_Fyzika_Gravitačná sila

Toto sú iba základné zásady, ktoré by sme mali používať. Ďalšie zásady vyplývajú s konkrétneho typu a účelu prezentácie.